Nieuws

Convocaat VOG najaarsvergadering vrijdag 9 oktober 2020 in Bronbeek

Webbeheerder
03 augustus 2020

Een corona veilige VOG najaarsvergadering op 9 oktober 2020

Vanwege de corona uitbraak begin dit jaar hebben we onze VOG voorjaarsvergadering op 24 april moeten afzeggen.
Mede gelet op het reünieaspect van onze bijeenkomsten zocht het bestuur naar een mogelijkheid om dit jaar toch nog bij elkaar te komen. Dat doen we op vrijdag 9 oktober 2020 in Bronbeek. Daar zijn alle voorzieningen getroffen om veilig bij elkaar te komen, geheel volgens de RIVM aanwijzingen.
Wij nodigen u van harte uit hieraan deel te nemen.

Het programma is als volgt:
12.30 lunch
14.00 ontvangst met koffie en spekkoek
14.30 Ledenvergadering
15.30 Lezing over het Genieoptreden in
Nederlandsch Indië door prof. dr. Ben
Schoenmaker, directeur NIMH.
16.30 afsluitende borrel
17.30 einde bijeenkomst

Tijdens deze vergadering zullen we o.a. de collega’s herdenken die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen en
staat een bestuursverkiezing op de agenda met o.a. het voorstel de voorzittershamer,
die gedurende een periode van ruim twaalf jaar in handen is geweest van brigade-generaal b.d. Huib van Lent,
over te dragen aan Kolonel Tjeerd Blankestijn. Uiteraard zal deze overdracht op passende wijze plaatsvinden.

Na de lunch vinden alle activiteiten plaats in de Sumatrazaal van het Kumpulan op Landgoed Bronbeek.
Deze Sumatrazaal voldoet aan alle RIVM richtlijnen. Zo is de 1,5 meter afstand gewaarborgd door de zitplaatsen,
is er een routescheiding en beschikt de zaal over een goede luchtcirculatie (zie foto).

Toch kan het bestuur zich goed voorstellen dat een aantal leden zal afzien van het bijwonen van deze bijeenkomst
omdat zij om persoonlijke redenen alle risico’s willen vermijden. Zo is het ook mogelijk dat u, ondanks een aanmelding,
toch op het laatste moment besluit toch niet te komen, zeker in het geval u bij zichzelf klachten vermoedt. Dat is geen enkel probleem!

Aan deze VOG bijeenkomst zijn voor u en uw partner geen deelnamekosten verbonden.

I.v.m. de RIVM coronamaatregelen is er een maximum gesteld van 65 personen,
vervolgens hanteren wij een reserve lijst. U wordt persoonlijk benaderd indien u op de reservelijst komt!
Mocht u na uw opgave besluiten om niet te gaan, gaarne z.s.m. melden zodat anderen op de reservelijst
alsnog kunnen deelnemen aan deze najaarsvergadering!!!!!!!!!!!!


Voor aanmelding gaan naar: pagina