VOG Algemene najaarsvergadering 2019

ALGEMENE NAJAARSVERGADERING
UITNODIGING
vrijdag 15 november in Soesterberg

Het bestuur van de Vereniging van Officieren der Genie nodigt u uit tot het bijwonen van de algemene najaarsvergadering op 15 november 2019 in Soesterberg. De vergadering vindt plaats op de Sergeant-majoor Scheickkazerne, thuisbasis van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD).
Na de lunch is er een presentatie over het werk van de EODD en aansluitend een rondleiding.

 

10.00 uur           ontvangst
10.30 uur           welkomstwoord door commandant EODD, kapitein ter zee Gerard Hekkers en de stafadjudant Peter Martens
10.45 uur           algemene Ledenvergadering (voor de agenda ga naar pagina ledenvergadering in het ledengedeelte van de website)
12.15 uur           aperitief en lunch
13.30 uur           presentatie en rondleiding
16.00 uur           afsluiting, met een hapje en een drankje in aanwezigheid van commandant EODD en de stafadjudant


Uw voorzitter BGen b.d. Huib van Lent had in 2003 het EOCKL onder zijn commando als C- NATCO.
Een spijkertje inslaan in dat pak was voor hem nog best een uitdaging.

Locatie
SM Scheickkazerne
Zeisterspoor 12
Soesterberg

Inschrijving
Inschrijven kan via de website www.vog-genie.nl of door overschrijving van € 10,- per persoon naar bankrekeningnummer NL 15 INGB 0000 375 237 t.n.v. Penning­ meester VOG in Den Haag; onder vermelding van: najaarsvergadering 2019.