Vereniging Officieren Genie

Nieuws

 • VOG/VGOO golftoernooi 2020

  Door corona omstandigheden kon het VOG/VGOO golftoernooi niet doorgaan op 5 juni en is het verplaatst naar vrijdag 28 augustus.
  De belangstelling was erg groot, meer dan 60 deelnemers aan de wedstrijd en 9 aan de clinic. Op golfbaan de Golfhorst in America verzamelden de deelnemers zich en om 12:00 uur opende voorzitter Huib van Lent van de VOG het toernooi, nadat de introducees van GPA waren voorgesteld en na de uitleg door de organisator van deze dag, Michel Monteban gingen de deelnemers om 13:00 van start. Onder redelijk tot goede weersomstandigheden stonden de deelnemers hun mannetje / vrouwtje. Nadat de laatste deelnemer terug was in het clubhuis begon het te regenen, we hebben dus geluk gehad met het weer deze dag.
  Na de prijsuitreiking en de BBQ ging iedereen moe maar voldaan weer huiswaarts.
  Voor een impressie, ga naar foto pagina

  D.z.v. de winnaars wordt nog een uitgebreid verslag gemaakt, inbegrepen overzicht van de winnaars, volgt z.s.m.!

  door: Webbeheerder op 29 augustus

  Lees meer
 • Convocaat VOG najaarsvergadering vrijdag 9 oktober 2020 in Bronbeek

  Een corona veilige VOG najaarsvergadering op 9 oktober 2020

  Vanwege de corona uitbraak begin dit jaar hebben we onze VOG voorjaarsvergadering op 24 april moeten afzeggen.
  Mede gelet op het reünieaspect van onze bijeenkomsten zocht het bestuur naar een mogelijkheid om dit jaar toch nog bij elkaar te komen. Dat doen we op vrijdag 9 oktober 2020 in Bronbeek. Daar zijn alle voorzieningen getroffen om veilig bij elkaar te komen, geheel volgens de RIVM aanwijzingen.
  Wij nodigen u van harte uit hieraan deel te nemen.

  Het programma is als volgt:
  12.30 lunch
  14.00 ontvangst met koffie en spekkoek
  14.30 Ledenvergadering
  15.30 Lezing over het Genieoptreden in
  Nederlandsch Indië door prof. dr. Ben
  Schoenmaker, directeur NIMH.
  16.30 afsluitende borrel
  17.30 einde bijeenkomst

  Tijdens deze vergadering zullen we o.a. de collega’s herdenken die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen en
  staat een bestuursverkiezing op de agenda met o.a. het voorstel de voorzittershamer,
  die gedurende een periode van ruim twaalf jaar in handen is geweest van brigade-generaal b.d. Huib van Lent,
  over te dragen aan Kolonel Tjeerd Blankestijn. Uiteraard zal deze overdracht op passende wijze plaatsvinden.

  Na de lunch vinden alle activiteiten plaats in de Sumatrazaal van het Kumpulan op Landgoed Bronbeek.
  Deze Sumatrazaal voldoet aan alle RIVM richtlijnen. Zo is de 1,5 meter afstand gewaarborgd door de zitplaatsen,
  is er een routescheiding en beschikt de zaal over een goede luchtcirculatie (zie foto).

  Toch kan het bestuur zich goed voorstellen dat een aantal leden zal afzien van het bijwonen van deze bijeenkomst
  omdat zij om persoonlijke redenen alle risico’s willen vermijden. Zo is het ook mogelijk dat u, ondanks een aanmelding,
  toch op het laatste moment besluit toch niet te komen, zeker in het geval u bij zichzelf klachten vermoedt. Dat is geen enkel probleem!

  Aan deze VOG bijeenkomst zijn voor u en uw partner geen deelnamekosten verbonden.

  I.v.m. de RIVM coronamaatregelen is er een maximum gesteld van 65 personen,
  vervolgens hanteren wij een reserve lijst. U wordt persoonlijk benaderd indien u op de reservelijst komt!
  Mocht u na uw opgave besluiten om niet te gaan, gaarne z.s.m. melden zodat anderen op de reservelijst
  alsnog kunnen deelnemen aan deze najaarsvergadering!!!!!!!!!!!!


  Voor aanmelding gaan naar: pagina

  door: Webbeheerder op 03 augustus

  Lees meer
 • Mededelingen (update 28 juli 2020)

  Beste leden,

  We hadden onze 70ste VOG verjaardag met een groots lustrumfeest willen vieren op vrijdag 9 oktober 2020 in Bronbeek. De coronabeperkingen laten vooralsnog echter geen bijeenkomsten toe van meer dan 100 personen. Daarom is in overleg met de Lustrumcommissie besloten ons lustrumfeest één jaar uit te stellen. Indien op dat moment ook sprake zal zijn van het verdrijven van het virus uit onze samenleving, zal dat des te meer reden zijn om dit op het lustrumfeest uitbundig te vieren.


  f8fc6541cb07939b6337e2abc6b883aec16100a5adbfab20f876c7e007866718Info over de geplande VOG jaarvergadering op 9 oktober 2020, U krijgt daarover tijdig bericht.
  Vooruitlopend alvast de jaarrekening en verslag kascontrole, zie pagina ledenvergadering (inloggen!) Namens het bestuur van de VOG wens ik u veel sterkte in deze uitzonderlijke tijd en wens u en de uwen het behoud van een goede gezondheid!

  Huib van Lent

  Voorzitter VOG

  door: Webbeheerder op 28 juli

  Lees meer