Vereniging Officieren Genie

Nieuws

 • Plv-vz bevorderd tot Res Kolonel

  Op 6 juni j.l. is onze nieuwe plaatsvervanger-voorzitter Maarten Rol door P-CLAS, Generaal-majoor Martin Wijnen, bevorderd tot Res Kolonel. De gelegenheid vond plaats tijdens de Social van de Oefening Civil Spring van het Netwerk Infra van 1 CMI Co. De bevordering hangt samen met een nieuwe functie binnen Staf-CLAS: daar zal hij een reorganisatiestudie uitvoeren naar het domein Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Na goedkeuring van de studie en de daarin geadviseerde keuzes mag hij vervolgens deze reorganisatie gaan begeleiden. Namens ons allen, van harte gefeliciteerd.
  Uiteraard laat onze voorzitter deze gelegenheid niet voorbij gaan om onze vereniging te promoten door het aanbieden van onze bekende Golfballen set aan P-CLAS.

  door: Webmaster op 17 juni

  Lees meer
 • VOG/VGOO golftoernooi, 2 juni 2017 Golfclub Zwolle

  Zoals verwacht kon worden, waren de weersverwachtingen voor deze dag uitstekend. Dat was namelijk een packagedeal bij de inschrijving van Aalmoezenier Jeffrey Vincentie die voor de eerste keer meedeed.
  De organisatie van deze dag was in handen van majoor b.d. Hennie Braat en John Akkerman van Green Paper Association. In zijn welkomstwoord dankte Huib van Lent, voorzitter VOG, hen voor de voorbereidingen en de prima afspraken met de golfbaan voor een scherpe prijs.
  Een speciaal woord van welkom was er voor regimentscommandant, Kolonel Burg Valk en voor regimentsadjudant, Pim van Gurp. Pim zou tijdens de wedstrijd de deelnemers op hole tien een hart onder de riem steken met brandewijn en heuse uienrats! Niet in de laatste plaats werden onze relaties uit het bedrijfsleven extra welkom geheten. Te weten Nutranix, Practicum Print Management, Rheinmetall Nederland, S&K Swieringa Kunststof en Topcon. Met hun advertenties in ons blad Genie steunen zij onze vereniging en de wederzijdse contacten worden zeer op prijs gesteld. Ook konden we enkele bezoekers welkom heten dit onze vereniging een warm hart toedragen, zoals Lkol b.d. Frans Houben en Kol b.d. Jan de Groot.
  De voorzitter bood nogmaals zijn excuses aan voor het feit dat hij vorig jaar in de winnende flight zat. Hij zei dat dit jaar de strijd weer helemaal open ligt omdat zijn toenmalige flightgenote Maartje Wever een blessure had en Lex van Gool op uitzending was. De titanenstrijd kon beginnen.
  Met een Gunshot gingen alle flights gelijk van start. Het spelsysteem was Texas Scramble waarbij steeds de beste bal van de flight telt. Deze vergevende spelvorm zorgde er ook voor dat niet lang naar verloren ballen gezocht hoefde te worden, wat de snelheid door de baan ten goede kwam. Het was een prettige baan om op te spelen al consumeerden de waterpartijen menig golfballetje.
  Dank zij de Gunshot start kwamen alle deelnemers ongeveer gelijk binnen. De leuke sfeer op het terras gaf aan hoezeer van deze dag werd genoten. Men liet zich het drankje en de bittergarnituur ook uitstekend smaken. Toen echter de voorzitter van de VOG met de prijsuitreiking begon, was de onderdrukte spanning goed voelbaar. Dit te meer vanwege de uitgestalde prachtige prijzen die door Wim Rijkaart van Cappellen, John Akkerman en de VOG ter beschikking waren gesteld. De deelnemers aan de Clinic, Ruud Veldman en Anton en Ellen Touw bleken na de Clinic op de Par Drie baan ook direct een ‘par drie’ te kunnen scoren! Daarvoor kregen zij welverdiende stimuleringsprijsjes zoals een golfshort en een doosje met VOG golfballetjes.

  door: Voorzitter op 05 juni

  Lees meer
 • VOG Algemene Voorjaarsvergadering 2017

  De Algemene Ledenvergadering gehouden op 12 mei 2017 was weer een geweldig resultaat. Een uitstekend verlopen vergadering die een prachtig als onverwacht verloop kreeg.
  Aftredend vicevoorzitter Jan Kamminga werd geëerd met het unieke ‘Erelidmaatschap met een Kroon’ voor de 35 jaar dat hij de vereniging vanuit het bestuur heeft gediend. De voorzitter van de VOG, Huib van Lent, werd vervolgens zelf totaal verrast toen de vergadering hem op voordracht van het bestuur bij acclamatie benoemde tot ‘Erelid’ van de VOG. Het gold als een waardering voor de wijze waarop hij bijna negen jaar de vereniging heeft geleid. En toen moest het hoogtepunt nog komen. Tegen het einde van de vergadering vroeg Regimentscommandant Kolonel Burg Valk het woord en bij verrassing kwamen ook de Regimentsadjudant Frans Schilman en Marketentster Han Kok de zaal binnen. Penningmeester Kees Ockhuysen werd naar voren geroepen en hij ontvang een Regimentswaardering in de vorm van een Oorkonde, tezamen met de Commanders Coin van de Regimentscommandant. Kees kreeg deze regimentswaardering voor de vele jaren dat hij zich als penningmeester had ingezet voor de VOG en de Stichtingen Genie Historische Verzameling en Geniegeschiedschrijving, maar ook voor zijn inzet als reserveofficier o.a. in Bosnië Herzegovina. De aansluitende excursie op Fort Vechten maakte deze mooie VOG dag compleet!
    

  door: Voorzitter op 14 mei

  Lees meer